Oplever I mange forandringer i jeres organisation? Har I mistet kolleger efter en afskedigelsesrunde? Savner I mentalt overskud til dem, der har det lidt svært? Ligesom vores personlige motivation kan forsvinde, kan også hele arbejdspladsers gejst dykke, og der kan opstå en stemning af modløshed, uro, frustration eller vrede.

I sådan en situation kan det være svært at finde en farbar vej til arbejdsglæde. Kulturen kan blive ’destruktiv’ i stedet for konstruktiv. Det går ikke alene ud over jer selv, det kan også ramme de mennesker, som har brug for jeres faglige og menneskelige overskud – selvom I er professionelle.
Foldberg Kurser hjælper jer med at tage hul på det, som knager, så I kan blæse kulturen på arbejdspladsen godt igennem og starte på en frisk.

En sund og robust kultur på arbejdspladsen er kendetegnet af:

TYDELIGHED
Vi ved, hvad der skal ske, hvornår og hvordan.

MENING
Vi ved, hvorfor det skal ske, og vi kan se vores rolle i det.

KOMPETENCER
Vi ved, at vi kan det, vi skal.

KOMMUNIKATION
Vi kan og vil forstå hinanden.

ANSVAR
Vi ved, hvem der gør hvad.