Nogle mennesker kæmper en konstant kamp med at overbevise sig selv, og omverdenen om, at de er gode nok. For dem er følelsen af utilstrækkelighed en fast følgesvend i mange sider af livet, mens følelsen af lykke er flygtig. Der er en grundlæggende tvivl om hvor vidt du er god nok, og livet kommer derfor til at bestå af, at bevise dit værd. Denne utilstrækkelighed skaber en indre splittelse hvis følgesvend ofte er et tankemylder af selvkritik, fortvivlelse, øget stress og generel mistrivsel. Man kan med rette sige, at utilstrækkeligheden medfører en selvdestuktiv indre dialog, som med tiden, fratager dig din personlige styrke.

I dette blogindlæg diskuterer jeg nogle af mekanismerne bag følelsen af utilstrækkelighed, og giver dig nogle konkrete redskaber, som du kan tage i brug med det samme.

Hvad er utilstrækkelighed?

Utilstrækkelighed opstår ofte i spændingsfeltet mellem din selvopfattelse og din adfærd. Det er nemlig vigtigt at dit indre verdensbillede hænger sammen med den ydre virkelighed. Hvis der bliver for stor modsætning mellem hvordan du har det, og det du udtrykker, opstår et pres som udmønter sig i utilstrækkelighed – og det er umådeligt opslidende for din person. Det er vigtigt, at du bliver bevidst om hvordan du har det og accepterer det du finder frem til.

Masken – et lille eksempel

Et godt eksempel er masken. Altså den maske vi tager på, når vi skal noget vi ikke gider. Med masken udviser vi styrke og overblik selvom vi rent faktisk føler ubehag og kaos. Her er det, at det indre verdensbillede (ubehag, kaos) konflikter med vores adfærd i den ydre virkelighed (styrke, overblik). Vi gemmer os bag masken, og glemmer, at vi faktisk ikke gemmer os selv men glemmer os selv. Jo flere gange vi tager masken på, jo mere undertrykker vi os selv. Vi prøver at efterleve et ideal om at være på og være perfekt. Ofte fordi vi overbeviser os selv om ”det kan alle de andre jo og derfor burde jeg også kunne”. På ryger masken samtidig med at vi skjuler os selv.

Du er ikke perfekt!

Vi lever i en, på overfladen, perfekt verden. Det være sig på Facebook og i træningscentret hvor vi er blevet mestre i at fremstille os selv og vores liv som et eventyr fyldt med positivitet, fremdrift og succes. Men sådan er livet ikke for mennesker! Livet er ikke perfekt og det er du heller ikke. Men det er netop også her du kan finde styrken. Fordi i det øjeblik du accepterer, at du ikke behøver at bevise dit værd og du lærer dig selv at kende, fritstiller du dig selv.For at undgå følelsen af tomhed og den evige jagt på en anerkendelse, der ikke mætter, må du finde ud af, hvad du virkelig gerne vil. Du må kende dine kilder til bekræftelse. Du skal ikke søge bekræftelse hos mange kvinder, hvis du hellere vil være sammen med én, og du skal ikke jagte bekræftelse på dit job, hvis du i virkeligheden hellere vil være en god familiefar.

Utilstrækkelighed er en fordom

Selvom det lyder lidt underligt, kan utilstrækkelighed faktisk godt opfattes som en fordom. Altså en fordom overfor dig selv. En fordom er nemlig en negativ og ubevidst påstand, hvis rigtighed der ikke argumenteres for. De følelser som medfølger utilstækkeligheden er netop negative og ofte ubevidste, men de er også så enormt styrende, at vi ikke forholder os kritiske omkring deres rødder og rigtighed. Og fordomme er  et problem, når de har indflydelse på hvordan vi opfatter og opfører os over for det enkelte menneske – inklusiv os selv.

Du kan skåne dig selv for utilstrækkelighed ved at forsøge at tænke kritisk omkring den. Uanset om det er i parforholdet eller i en arbejdssituation, skal du først og fremmest være bevidst om, hvad der forventes af dig. Er du ikke det, vil du aldrig vinde over utilstrækkeligheden, fordi du aldrig føler, at du har gjort nok.

Husk på at du udvikler dig

Det er vigtig at du husker på, at livet er en lang process hvori vi hele tiden udvikler os. Det betyder, at det du engang ikke kunne, kan du måske godt idag. Men det betyder også, at vi mennesker altid er i stand til at lære og udvikle os. Vi skal lære at lære – ikke kun på arbejdet og i skolen, men også lære os selv at kende. Fordi vi hele tiden udvikler os, er livet en lang læringsprocess, som vi kan blive bedre til at håndtere. Som et holdepunkt kan du afprøve følgende på dig selv:

  • Lær dig selv at kende
  • Accepter dine svagheder
  • Lær at lære
  • Lad aldrig dit mål være perfektion

Det handler om at lære dig selv at kende og acceptere det du finder. Noget, som den store danske filosof Søren Kirkegaard, sagde på følgende måde:

Når individet har kendt sig selv, og har valgt sig selv, så er han i færd med at realisere sig selv …

Hvordan kommer du videre?

Dit vigtigste redskab for at komme utilstrækkeligheden til livs er selvindsigt og selvaccept. Det handler blandt andet om at fordele ansvar, for derigennem at frigøre dig selv for unødvendige bekymringer. Og yderligere om at være bevidst om din adfærd – både psykisk og fysisk.

Ansvarskommoden

Et redskab som jeg arbejder med i mine 4 bøger om personlig udvikling er ”Ansvarskommoden”. Anvarskommoden er omdrejningspunktet for en øvelse, hvor du lærer at fordele ansvar mellem ansvarskommodens 3 skuffer. Ansvarskommoden beskrives i bogen ”Du kan! Lifesense for alle”.

Læs mere om bogen ”Du kan! Lifesense for alle” her

Adfærd: Kriger eller offer

I min seneste bog ”Personlig Styrke” arbejder jeg med vores personlige ansvar gennem redskaberne kriger/offer. Du bliver istand til, at se din egen adfærd klart og forstå hvorfor du tænker og agerer som du gør.

Læs mere om bogen ”Personlig Styrke” her

Jeg håber at have sat nogle tanker igang og vil meget gerne høre dine erfaringer med utilstrækkelighed – enten hos dig selv, en tæt på dig eller hos en arbejdskollega. Jeg møder det oftere og oftere, og synes der er en foruroligende tendens specielt i blandt vores ungdom.