Lifesense værktøj og mentale modeller

Kender du frygten for at slække på kontrol? Stikker temperament og følelser af med dig? Oplever du at overfortolke situationer og andre menneskers adfærd og ord? Tør du stå ved dine grænser og sige ja og nej til det rigtige. Er det svært at være nærværende?

Hans Erik Foldberg, Foldberg Kurser, har udviklet konceptet ”Lifesense – When Life Makes Sense”. Lifesense henvender sig både til virksomheder, ledere, medarbejdere og personer, som arbejder med andre mennesker. Det består af kurser og træning, bøger, værktøjer og metoder til at tilegne dig kompetencer, som skridt for skridt bidrager til, at du udvikler din mentale kapacitet og opbygger personlig styrke.

I Lifesense træner vi at

 1. kommunikere bevidst, klart og tydeligt,
 2. være nærværende,
 3. kende sine grænser og respektere dem
 4. sætte mål og udstikke en retning,
 5. kende sit ansvar
 6. lede sig selv
 7. håndtere svære følelser og samtaler
 8. erkende sit ligeværd
 9. samarbejde med tillid.

Den mentale træning med Lifesense’ værktøjer og modeller opbygger din mentale kapacitet, dit overskud og din personlige styrke, så du kan genvinde oplevelsen af sammenhæng i livet. Du ikke alene tænker det, du gør det også i praksis.

Værktøjerne i Lifesense er beskrevet i fire bøger forfattet af Hans Erik Foldberg. Bøgerne udgør en væsentlig del af kursusmaterialet. Sammen med vores onlinekursus i Lifesense, kan du arbejde med at udvikle dig på egen hånd.

Her kan du læse mere om bøgerne om Lifesense.

På vores kurser møder du samtidig en aktiv vekslen mellem oplæg, konkrete øvelser og træning af situationer og mentale udfordringer både indendørs og i naturen. Når du oplever, erfarer og reflekterer, tilegner du dig værktøjerne i praksis, så du bliver i stand til at hente dem frem i andre situationer, lige når du får brug for dem.

Her kan du læse om vores kurser.

 

Følelsen af sammenhæng i livet

Forskning i salutogenese (dvs. det, der skaber sundhed og trivsel hos et menneske) dokumenterer, at hvis du grundlæggende har en stærk følelse af, at der er sammenhæng i dit liv, så styrker det samtidig din evne til og tro på, at du kan klare livets små og store udfordringer.

Det betyder blandt andet, at du:

 • har tillid til, at du kan håndtere udfordringer og handle, når behovet opstår
 • ser problemer som udfordringer og er motiveret for at finde løsninger
 • er bedre til at samarbejde med andre og reagerer konstruktivt på feedback.