Hvorfor udvikle Lifesense?

Hans Erik Foldberg har siden 1988 behandlet tusindvis af patienter med klassisk kinesisk akupunktur i sin praksis. Gennem årene har han erfaret, at den enkelte patients mentale opfattelse af sundhed og trivsel, syn på sig selv, oplevelse af sygdom og livets udfordringer har en meget stor indflydelse på resultatet af behandlingen. Det var kimen til at udvikle Lifesense.

Vi lever i en tid med oceaner af muligheder. Det giver os samtidig oplevelsen af mindre sammenhæng i tilværelsen:

  • Solidt forankrede traditioner, der før fungerede som trygge leveregler, er i opløsning og under forandring.
  • Kompleksiteten i samfundet stiger, og det stiller stadig større krav til vores evne til at være fleksible og at udvikle og forandre os.
  • Mangfoldigheden af livsformer udfordrer den traditionelle kernefamilie. Det gør det sværere for den enkelte at orientere sig i de nære forhold. I vores søgen efter at høre til nogen, vender vi interessen ind mod os selv, og det nærer individualismen i samfundet.

Dyrkelsen af individet i samfundet har sin pris: Det stresser os som mennesker, det bliver sværere at finde mening med livet, og vi får sværere ved at håndtere livets udfordringer.  Det var nødvendigheden i at udvikle Lifesense.

 

Hvad udspringer personlig styrke og trivsel af hos det enkelte menneske?

’Salutogenese’ betyder, de fysiske og psykiske faktorer, der skaber sundhed, velvære og trivsel hos det enkelte menneske. Det handler også om begreberne ’empowerment’ og ’selvledelse’, der betyder, at man er i stand til at tage styringen eller magten over noget, f.eks. situationen og sit liv. Det er en væsentlig inspirationskilde for Lifesense.

’Mentalisering’ er en anden vigtig grundsten i Lifesense. Mentalisering er de processer, der både bevidst og ubevidst er i spil, når vi er opmærksomme på for eksempel tanker og følelser, der knytter sig til noget, som vi selv eller andre siger og gør.

Evnen til ’at mentalisere’ betyder, at man er i stand til at forstå og reflektere over både egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande som følelser, tanker, reaktioner, intentioner og ønsker.

Et eksempel: ”Når han siger sådan, så bliver jeg altid så irriteret, at jeg reagerer med at lukke af…”

Lifesense hviler på den omfattende viden og forskning, som i dag er tilgængelig inden for psykologi, sociologi og filosofi om de faktorer, der skaber indsigt, trivsel og vækst hos det enkelte menneske. Lifesense omsætter denne viden til en række praktiske værktøjer og mentale modeller, som den enkelte har gavn af til at opnå personlig styrke og overskud. At omsætte viden til brugbar praksis er omdrejningspunktet for Lifesense.

 

Lifesense – En vej til at opbygge personlig styrke

Hvad er Lifesense? Hvad kan det give dig som medarbejder eller leder? Hvad kan det give virksomheden? Hvilke tanker bygger det på? Det får du svar på her på siderne.

’Lifesense – When Life Makes Sense’, består af værktøjer og mentale modeller. Til sammen giver de et fundament til at opbygge og træne mental og personlig styrke. Lifesense er at opnå viden om det, der gør dig stærkere som menneske og at omsætte det til handling.

Lifesense er mental og praktisk træning i at lære dig selv og dine reaktioner at kende, så du bliver afklaret og opnår overskud til at udvikle dit samspil med andre:

Virksomheder bruger Lifesense til at skabe gode relationer og udvikling blandt medarbejdere og ledere, så I opnår større trivsel, bedre kommunikation og stærkere samarbejde. Virksomheder består af mennesker, og når I hver især udvikler jer som mennesker, udvikler I samtidig virksomheden.

Som leder bruger du Lifesense til at udvikle dit personlige lederskab, så du opnår overskud og mental kapacitet til at håndtere udfordringer i virksomheden, blandt medarbejdere og i dig selv.

Som medarbejder bruger du Lifesense til at udvikle dine mentale kompetencer og opbygge din robusthed, så du kan møde udfordringer i dit arbejds- og privatliv med overskud og handlekraft.

Værktøjer og tankesæt i Lifesense kan kaldes frem i nuet, når som helst der er brug for det til at forberede og håndtere de små og store udfordringer, som virksomheden har, og som arbejds- og privatlivet byder på.

 

Lifesense hviler på syv søjler

Hver søjle udgør et væsentligt element i det at være et stærkt og afbalanceret menneske, både for dig selv og i samspillet med andre:

Perception – handler om at udvikle evnen til at skelne mellem din subjektive og objektive opfattelse af en situation, så du kan få øje på den egentlige hensigt bag ord og handlinger.

Fundering – handler om at forankre dit selvværd og dit personlige ståsted. Det er forudsætningen for at møde andre med tillid og et åbent sind.

Styrke – handler om at opbygge dine fysiske og mentale kræfter og balancere dine ressourcer til de krav og belastninger, du møder i livet.

Ansvar – handler om at erkende, hvad du kan styre, og hvad du ikke kan styre. Det er evnen til at gennemskue, hvor langt dit ansvar rækker, og hvornår det hører op.

Lederskab – handler om at udvikle din kreativitet til at finde løsninger og aktivt vælge den vej i arbejds- og privatlivet, som du ønsker at gå og finder rigtig for dig.

Afgrænsning – handler om at sætte dine egne grænser for, hvad du kan og vil være med til, og hvad du ikke kan eller vil i overensstemmelse med dine værdier.

Kompetencer – handler om at tilegne dig de færdigheder og styrke de evner, som giver dig handlekraft og selvtillid til at møde dine udfordringer.

 

Værktøjerne i Lifesense er beskrevet i fire bøger forfattet af Hans Erik Foldberg. Bøgerne udgør en væsentlig del af kursusmaterialet. Sammen med vores onlinekursus i Lifesense, kan du arbejde med at udvikle dig på egen hånd.

Her kan du læse mere om bøgerne om Lifesense.

På vores kurser møder du samtidig en aktiv vekslen mellem oplæg, konkrete øvelser og træning af situationer og mentale udfordringer både indendørs og i naturen. Når du oplever, erfarer og reflekterer, tilegner du dig værktøjerne i praksis, så du bliver i stand til at hente dem frem i andre situationer, lige når du får brug for dem.

Her kan du læse om vores kurser.