Stress
Er du på vej til at få stress. Eller måske allerede ramt? Så lad os hjælpe dig med at finde tilbage til dine behov, gøre dig bevidst om de fysiske, følelses- og adfærds-mæssige symptomer, der er opstået på baggrund af belastningerne og samspillet mellem disse faktorer.

Hos Foldberg har vi god erfaring med at hjælpe personer med stress. Jo hurtigere man tager fat i stressen, desto lettere er det at afhjælpe situationen. Stress er komplekst, og derfor er der ikke opfundet en pille til det endnu, fordi man ikke bare kan ramme en vinkel og så er problemet løst.

Stress har flere lag som vi kan arbejde med. Det kan du læse mere om herunder – eller du kan kontakte Kristina nedenfor.

På det fysiske plan gælder det først og fremmest om at få skabt ro. Akupunkturen kan være med til at få skabt ro i kroppen samt tankerne, som man ser i forbindelse med symptomerne. Dette kan f.eks. være ved, at hjælpe søvnen på vej, hvis man netop oplever søvnløshed. Allerede når man er begyndt at få mere ro på kroppen, begynder man at få overskud til at kunne overskue og se den situation, man står i.

Det næste punkt er at gennemskue de følelsesmæssige og mentale sider, fordi det er dem der er afgørende for, at problemet ikke opstår igen. Det har vi meget viden om, da vi bl.a. arbejder med dette igennem de mange kurser, vi afholder og har afholdt i årenes løb. Også Lifesense bøgerne, som Hans Erik Foldberg har skrevet, omhandler hvordan vi bliver robuste til at kunne klare de udfordringer, vi står over for i vores hverdag – både på det følelsesmæssige plan, men også meget på det mentale plan. Det gælder om at få en bæredygtig tilgang til, hvordan vi møder udfordringerne på jobbet, såvel som i vores private liv.

Hos nogle ser vi, at det er de tankemæssige mønstre, der fører direkte til stress. Vores tilgang i klinikken er her at få afdækket, hvad det er for tankemæssige tilgange, som du har med din stress, og som du er nødt til at gøre op med. I sværere tilfælde inddrager vi Lise, som er vores konsulent i relation til virksomheder, og som har hjulpet mange på vej, når de har stået i stressfyldte arbejdssituationer. Det er ingen quickfix, når det har nået en vis tyngde, så her skal man igennem en målrettet arbejdsproces, hvor man får klædt sig selv på til at få skabt et bæredygtigt arbejdsliv.

I alvorligere tilfælde af stress, følger der altid følelsesmæssige erfaringer med. Der kan ligge nogle følelsesmæssige ting, der gør ondt. Det kan f.eks. være oplevelsen af ikke at kunne klare det man plejer at kunne klare, eller nederlaget ved at have fejlet mm. Disse følelsesmæssige billeder kan forfølge os resten af livet og gøre os endnu mere sårbare efter en stresstilstand. Vi arbejder bevidst i klinikken med at give slip på disse tilstande i kroppen igen. Her kan Kristina være en god sparring ved bl.a. at komme med nogle værktøjer til, hvordan man kan give slip på dem.

Når man står i stress, kan der i visse situationer være behov for at bringe flere aktører på banen. Det er vigtigt at bevare et tilhørsforhold til sit job. Jobbet kan være med til at give den adspredelse, der gør, at man hurtigere kommer ud af stresssymptomerne igen – man får tankerne ledt væk fra sig selv. Man kan måske få nogle lettere opgaver at gå til, der gør, at man stadig er en del af en hverdag og bevarer en god rytme. Det er derfor nødvendigt i de sværere tilfælde at have klare aftaler og en plan for, hvordan din chef og dit arbejde kan hjælpe dig på vej. I visse tilfælde kan det også være nødvendigt at få din sagsbehandler på banen eller hente hjælp hos lægen. Det kan være, at der i netop dit tilfælde er behov for medicin, for at din krop ikke forbliver i en “overloaded” tilstand.