Inspiration til at finansiere din uddannelse hos Foldberg Kurser

Hvis virksomheden ikke kan eller vil betale din uddannelse af sit kursusbudget, kan bruttolønsordningen være en alternativ måde at finansiere dit lederkursus eller PULS-uddannelse hos Foldberg Kurser på.

Skattefrit medarbejdergode: Bruttolønsordningen er et skattefrit medarbejdergode, hvor I aftaler, at du som medarbejder modregnes mod, at virksomheden betaler for din uddannelse. Du får dermed en skattefri uddannelse, uden at udgiften belaster din arbejdsplads.

Eksempel: Du ønsker at gå på Foldbergs PULS-uddannelse, der strækker sig over 18 måneder. Du aftaler med din arbejdsgiver at din løn modregnes i den periode, hvor du uddanner dig, svarende til prisen på uddannelsen fordelt over de 18 måneder. Arbejdsgiveren bruger din lønreduktion til at betale for din uddannelse, mens du slipper for at betale skat af beløbet.
• Lederkurset strækker sig over 12 måneder.

Begge parter er vindere: Bruttolønsordningen er en gevinst for både dig og din arbejdsplads: Du får den uddannelse, du ønsker dig, og arbejdspladsen får kvit og frit en tilfreds og topmotiveret medarbejder med nye og stærke kompetencer.

Din arbejdsplads skal indgå aftale med os: Det er en betingelse for at bruge bruttolønsordningen, at det er din arbejdsplads, der stiller uddannelsen til rådighed. Du må gerne vælge uddannelsen selv, så længe det er arbejdspladsen, der aftaler og afholder alle udgifter til uddannelsen. Du må altså ikke selv betale først og derefter få refunderet udgifterne.

Information på Skat.dk: Du bør læse SKATs vejledning om bruttolønsordningen grundigt. Foldberg Kurser kan ikke holdes ansvarlig for din eller andres brug af disse informationer. Se yderligere informationer på nedenstående link.

Vejledning på SKAT.dk om Bruttolønsordning