Foldbergs Lederkursus var ikke det, der stod øverst på Camilla Knudsgaards karriere-plan, efter at hun havde valgt at gå ind i sin mand, Lars Knudsgaards entreprenørvirksomhed som forretningsudvikler i 2014. Faktisk havde hun overhovedet ikke overvejet det:

– Jeg havde en helt anden plan.  Jeg skulle ind i firmaet og arbejde med forretningsudvikling og strategi, så vi kunne få virksomheden tilpasset et nyt omsætningsniveau. Jeg overvejede at tage en MBA eller en masteruddannelse ved siden af, for jeg havde lyst til at lære nyt og udvikle mig på det ledelsesmæssige plan, fortæller Camilla Knudsgaard.

Hun gav dog Foldbergs Lederkursus en chance, fordi det lægger vægt på at styrke det personlige fundament. Med en personlig interesse i at opleve så meget som muligt og en work-life balance, der konstant er udfordret med et travlt arbejds- og familieliv med tre børn erkendte Camilla Knudsgaard, at et styrket fundament kunne være et godt udgangspunkt for fremtiden.

Bedre funderet i forhold til modstand og skepsis

Camilla Knudsgaard er blevet taget rigtig godt imod af medarbejderne i byggefirmaet. Hun var dog forberedt på en vis modstand og skepsis, når hun som ny ”kom her” og begyndte at lave om på tingene.

– I dag er jeg afklaret med, at det er folks eget ansvar, hvis de har svært ved at acceptere nye tiltag og forandringer. Vi ændrer jo kun på tingene, når der er behov for det. I forandringsprocesser tager jeg udgangspunkt i organisationens styrker og potentialer. Jeg lægger stor vægt på inddragelse af de mennesker, der arbejder med tingene til daglig og undersøger branchetendenser og best practice inden for området. Jeg forholder mig sagligt og undersøger tingene, og derfor tør jeg godt træde frem uden at undskylde og sige, at det er dét her, vi skal. Fremgangsmåden er som regel forankret i input fra organisationen. I de tilfælde, hvor der er tale om noget kompleksitet, som blot skal væk eller ændres, tør jeg også godt træde frem og møde skepsis og modstand igennem argumentation. Heldigvis er de fleste åbne for at udtrykke deres skepsis, så vi kan få en snak om det. Lederkurset har hjulpet mig til at bevare roen og navigere i den skepsis og modstand, som jeg måtte møde, siger Camilla Knudsgaard.

At sige fra er vejen til nye muligheder

– Som leder og projektleder brænder jeg for at skabe resultater. Men efterhånden som jeg har været igennem flere og flere processer og projekter, brænder jeg i dag endnu mere for at mærke den stolthedsfølelse og det sammenhold blandt medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere, som følger i kølvandet, når man har besejret nogle gode, solide udfordringer sammen. Afhængigt af hvor meget der er på spil, kan solide udfordringer også indebære store følelsesmæssige belastninger og et præstationspres på sig selv, siger Camilla Knudsgaard.

Foldbergs Lederkursus har styrket hende i, at det også kan være okay at sige fra, hvor hun tidligere har haft tendens til at kæmpe videre uanset vilkårene:

– Kurset har afklaret, hvad jeg kan føle mig ansvarlig for. At sige fra er også lig med en ny mulighed og måske første skridt imod noget bedre.

– Jeg har stadig målrettetheden og styringen mod det optimale i mig. Det er en del af min styrke, og det fortsætter det med at være. Men jeg har opnået større afklaring i forhold til at få stoppet op og set på, om vilkårene er rimelige og om jeg kan udføre min opgave i overensstemmelse med mine værdier, påpeger hun.

Forskellighed inspirerer og giver energi

– Jeg skulle lige se mine medkursister lidt an og føle, at tilliden var etableret, før jeg havde mod til at åbne mig. Vi har haft gode snakke og er blevet stillet mange alvorlige spørgsmål. Foldberg har været fremragende til at få fremkaldt de følelser i os, som vi har behandlet på kursusdagene. Der har været imødekommenhed og respekt for mangfoldigheden, for vi var forskellige typer på holdet, pointerer Camilla Knudsgaard,

– de historier, der bliver fortalt, når vi mødes, synes jeg er værdifulde. Man får indblik i, hvad der ligger andre mennesker på sinde i deres hverdag. Det bliver jeg inspireret af. Selv om man måske ikke selv tænker sådan, så kender man nok nogen, der gør. Vi har haft det sjovt sammen, og jeg tager derfra med mange fantastiske oplevelser og gode bekendtskaber i bagagen.