På Foldberg Kursers PULS-Uddannelse skal kursisterne arbejde med et projekt, hvor de som ambassadører for programmet Lifesense formidler værktøjerne til gavn for andre. En af deltagerne er Lotte Mose, som er socialpædagog og til daglig arbejder med udsatte familier og børn fra Holstebro Kommune.

På PULS-Uddannelsen har hun i efteråret 2017 for Foldberg Kurser og i samarbejde med Thise Friskole lagt grundstenene til, at vi kan udvikle et nyt kursustilbud ”Stærke forældre – stærke børn”. Formålet med kurset er at styrke forældrene i deres rolle, så de er mindre usikre, når det er knap så idyllisk at være forældre. De situationer kender vi vist alle!

Gør forældrene bedre funderede

Omdrejningspunktet for kurset for forældrene er at dykke ned i Lifesense værktøjskassen og give dem et nyt syn på, hvad de kan gøre, når de er pressede:
– Kurset skal gøre forældrene bedre funderede til at løfte deres biologiske kerneopgave: At opdrage deres børn og gøre dem parat til at møde livets udfordringer. Ved at gøre forældrene stærke, gør vi børnene stærke. Det er der behov for i et samfund, hvor flere og flere børn og unge mistrives og får ’diagnose’ stempler i panden, bliver stressede osv., fortæller Lotte Mose.

Kurset udvikles i samarbejde med Thise Friskole, hvor en flok modige og engagerede forældre meldte sig til et kursus over fire aftener i efteråret. I løbet af vinteren skal vi i gang med evaluering af kurset. Er du interesseret i “Stærke forældre – stærke børn”-konceptet, så kontakt Lise eller Kristina.

Læs mere om baggrunden for ”Stærke forældre – stærke børn” på Hans Eriks blog

Lader sig ikke overrumple

Om sit personlige udbytte af at følge Foldberg Kursers PULS-uddannelse fortæller Lotte Mose:
– Jeg har fået et perspektiv på, hvad jeg er sammensat af som menneske, og jeg kender mine egne reaktioner. Det betyder, at jeg i min egen hverdag med tvangsanbragte børn og deres familier, formår at blive ’hjemme hos mig selv’ i stedet for at lade mig overrumple af deres – helt naturligt – meget voldsomme følelser og problemer. Jeg kan bevare roen og ved, at det ikke er mig som person, de reagerer overfor.

– Jeg har været på rigtig mange kurser og uddannelser, men jeg er dybt imponeret over den empati og dybde, som Hans Erik Foldberg besidder, og hvordan han forstår at rykke mig og mine medkursister. Mange flere kunne have gavn af at få sådan et fundament, som PULS-uddannelsen har givet mig, slutter Lotte Mose.

Om PULS

PULS står for Personlig Udvikling Lifesense og Samarbejde.

Uddannelsen løber over 18 måneder og henvender sig til forskellige faggrupper, der i deres arbejde har til opgave at støtte andre til personlig udvikling. Det kan være HR-medarbejderen, arbejdsmiljø- og trivselskonsulenter, socialrådgivere mm. På uddannelsen lærer de at tanke overskud op, så de kan støtte og skubbe på udviklingen hos de mennesker, som de arbejder med i hverdagen. Et nyt hold starter i februar 2019.

Læs mere om PULS-uddannelsen her