Finansiering

Inspiration til at finansiere din uddannelse hos Foldberg Kurser

Hvis virksomheden ikke kan eller vil betale din uddannelse af sit kursusbudget, kan bruttolønsordningen være en alternativ måde at finansiere dit lederkursus eller PULS-uddannelse hos Foldberg Kurser på.

Skattefrit medarbejdergode: Bruttolønsordningen er et skattefrit medarbejdergode, hvor I aftaler, at du som medarbejder modregnes mod, at virksomheden betaler for din uddannelse. Du får dermed en skattefri uddannelse, uden at udgiften belaster din arbejdsplads.

Eksempel: Du ønsker at gå på Foldbergs PULS-uddannelse, der strækker sig over 18 måneder. Du aftaler med din arbejdsgiver at din løn modregnes i den periode, hvor du uddanner dig, svarende til prisen på uddannelsen fordelt over de 18 måneder. Arbejdsgiveren bruger din lønreduktion til at betale for din uddannelse, mens du slipper for at betale skat af beløbet.
• Lederkurset strækker sig over 12 måneder.

Begge parter er vindere: Bruttolønsordningen er en gevinst for både dig og din arbejdsplads: Du får den uddannelse, du ønsker dig, og arbejdspladsen får kvit og frit en tilfreds og topmotiveret medarbejder med nye og stærke kompetencer.

Din arbejdsplads skal indgå aftale med os: Det er en betingelse for at bruge bruttolønsordningen, at det er din arbejdsplads, der stiller uddannelsen til rådighed. Du må gerne vælge uddannelsen selv, så længe det er arbejdspladsen, der aftaler og afholder alle udgifter til uddannelsen. Du må altså ikke selv betale først og derefter få refunderet udgifterne.

Information på Skat.dk: Du bør læse SKATs vejledning om bruttolønsordningen grundigt. Foldberg Kurser kan ikke holdes ansvarlig for din eller andres brug af disse informationer. Se yderligere informationer på nedenstående link.

Vejledning på SKAT.dk om Bruttolønsordning


Lifesense - puls

Lifesense værktøj og mentale modeller

Kender du frygten for at slække på kontrol? Stikker temperament og følelser af med dig? Oplever du at overfortolke situationer og andre menneskers adfærd og ord? Tør du stå ved dine grænser og sige ja og nej til det rigtige. Er det svært at være nærværende?

Hans Erik Foldberg, Foldberg Kurser, har udviklet konceptet ”Lifesense – When Life Makes Sense”. Lifesense henvender sig både til virksomheder, ledere, medarbejdere og personer, som arbejder med andre mennesker. Det består af kurser og træning, bøger, værktøjer og metoder til at tilegne dig kompetencer, som skridt for skridt bidrager til, at du udvikler din mentale kapacitet og opbygger personlig styrke.

I Lifesense træner vi at

 1. kommunikere bevidst, klart og tydeligt,
 2. være nærværende,
 3. kende sine grænser og respektere dem
 4. sætte mål og udstikke en retning,
 5. kende sit ansvar
 6. lede sig selv
 7. håndtere svære følelser og samtaler
 8. erkende sit ligeværd
 9. samarbejde med tillid.

Den mentale træning med Lifesense’ værktøjer og modeller opbygger din mentale kapacitet, dit overskud og din personlige styrke, så du kan genvinde oplevelsen af sammenhæng i livet. Du ikke alene tænker det, du gør det også i praksis.

Værktøjerne i Lifesense er beskrevet i fire bøger forfattet af Hans Erik Foldberg. Bøgerne udgør en væsentlig del af kursusmaterialet. Sammen med vores onlinekursus i Lifesense, kan du arbejde med at udvikle dig på egen hånd.

Her kan du læse mere om bøgerne om Lifesense.

På vores kurser møder du samtidig en aktiv vekslen mellem oplæg, konkrete øvelser og træning af situationer og mentale udfordringer både indendørs og i naturen. Når du oplever, erfarer og reflekterer, tilegner du dig værktøjerne i praksis, så du bliver i stand til at hente dem frem i andre situationer, lige når du får brug for dem.

Her kan du læse om vores kurser.

 

Følelsen af sammenhæng i livet

Forskning i salutogenese (dvs. det, der skaber sundhed og trivsel hos et menneske) dokumenterer, at hvis du grundlæggende har en stærk følelse af, at der er sammenhæng i dit liv, så styrker det samtidig din evne til og tro på, at du kan klare livets små og store udfordringer.

Det betyder blandt andet, at du:

 • har tillid til, at du kan håndtere udfordringer og handle, når behovet opstår
 • ser problemer som udfordringer og er motiveret for at finde løsninger
 • er bedre til at samarbejde med andre og reagerer konstruktivt på feedback.


Lifesense

Hvorfor udvikle Lifesense?

Hans Erik Foldberg har siden 1988 behandlet tusindvis af patienter med klassisk kinesisk akupunktur i sin praksis. Gennem årene har han erfaret, at den enkelte patients mentale opfattelse af sundhed og trivsel, syn på sig selv, oplevelse af sygdom og livets udfordringer har en meget stor indflydelse på resultatet af behandlingen. Det var kimen til at udvikle Lifesense.

Vi lever i en tid med oceaner af muligheder. Det giver os samtidig oplevelsen af mindre sammenhæng i tilværelsen:

 • Solidt forankrede traditioner, der før fungerede som trygge leveregler, er i opløsning og under forandring.
 • Kompleksiteten i samfundet stiger, og det stiller stadig større krav til vores evne til at være fleksible og at udvikle og forandre os.
 • Mangfoldigheden af livsformer udfordrer den traditionelle kernefamilie. Det gør det sværere for den enkelte at orientere sig i de nære forhold. I vores søgen efter at høre til nogen, vender vi interessen ind mod os selv, og det nærer individualismen i samfundet.

Dyrkelsen af individet i samfundet har sin pris: Det stresser os som mennesker, det bliver sværere at finde mening med livet, og vi får sværere ved at håndtere livets udfordringer.  Det var nødvendigheden i at udvikle Lifesense.

 

Hvad udspringer personlig styrke og trivsel af hos det enkelte menneske?

’Salutogenese’ betyder, de fysiske og psykiske faktorer, der skaber sundhed, velvære og trivsel hos det enkelte menneske. Det handler også om begreberne ’empowerment’ og ’selvledelse’, der betyder, at man er i stand til at tage styringen eller magten over noget, f.eks. situationen og sit liv. Det er en væsentlig inspirationskilde for Lifesense.

’Mentalisering’ er en anden vigtig grundsten i Lifesense. Mentalisering er de processer, der både bevidst og ubevidst er i spil, når vi er opmærksomme på for eksempel tanker og følelser, der knytter sig til noget, som vi selv eller andre siger og gør.

Evnen til ’at mentalisere’ betyder, at man er i stand til at forstå og reflektere over både egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande som følelser, tanker, reaktioner, intentioner og ønsker.

Et eksempel: ”Når han siger sådan, så bliver jeg altid så irriteret, at jeg reagerer med at lukke af…”

Lifesense hviler på den omfattende viden og forskning, som i dag er tilgængelig inden for psykologi, sociologi og filosofi om de faktorer, der skaber indsigt, trivsel og vækst hos det enkelte menneske. Lifesense omsætter denne viden til en række praktiske værktøjer og mentale modeller, som den enkelte har gavn af til at opnå personlig styrke og overskud. At omsætte viden til brugbar praksis er omdrejningspunktet for Lifesense.

 

Lifesense – En vej til at opbygge personlig styrke

Hvad er Lifesense? Hvad kan det give dig som medarbejder eller leder? Hvad kan det give virksomheden? Hvilke tanker bygger det på? Det får du svar på her på siderne.

’Lifesense – When Life Makes Sense’, består af værktøjer og mentale modeller. Til sammen giver de et fundament til at opbygge og træne mental og personlig styrke. Lifesense er at opnå viden om det, der gør dig stærkere som menneske og at omsætte det til handling.

Lifesense er mental og praktisk træning i at lære dig selv og dine reaktioner at kende, så du bliver afklaret og opnår overskud til at udvikle dit samspil med andre:

Virksomheder bruger Lifesense til at skabe gode relationer og udvikling blandt medarbejdere og ledere, så I opnår større trivsel, bedre kommunikation og stærkere samarbejde. Virksomheder består af mennesker, og når I hver især udvikler jer som mennesker, udvikler I samtidig virksomheden.

Som leder bruger du Lifesense til at udvikle dit personlige lederskab, så du opnår overskud og mental kapacitet til at håndtere udfordringer i virksomheden, blandt medarbejdere og i dig selv.

Som medarbejder bruger du Lifesense til at udvikle dine mentale kompetencer og opbygge din robusthed, så du kan møde udfordringer i dit arbejds- og privatliv med overskud og handlekraft.

Værktøjer og tankesæt i Lifesense kan kaldes frem i nuet, når som helst der er brug for det til at forberede og håndtere de små og store udfordringer, som virksomheden har, og som arbejds- og privatlivet byder på.

 

Lifesense hviler på syv søjler

Hver søjle udgør et væsentligt element i det at være et stærkt og afbalanceret menneske, både for dig selv og i samspillet med andre:

Perception – handler om at udvikle evnen til at skelne mellem din subjektive og objektive opfattelse af en situation, så du kan få øje på den egentlige hensigt bag ord og handlinger.

Fundering – handler om at forankre dit selvværd og dit personlige ståsted. Det er forudsætningen for at møde andre med tillid og et åbent sind.

Styrke – handler om at opbygge dine fysiske og mentale kræfter og balancere dine ressourcer til de krav og belastninger, du møder i livet.

Ansvar – handler om at erkende, hvad du kan styre, og hvad du ikke kan styre. Det er evnen til at gennemskue, hvor langt dit ansvar rækker, og hvornår det hører op.

Lederskab – handler om at udvikle din kreativitet til at finde løsninger og aktivt vælge den vej i arbejds- og privatlivet, som du ønsker at gå og finder rigtig for dig.

Afgrænsning – handler om at sætte dine egne grænser for, hvad du kan og vil være med til, og hvad du ikke kan eller vil i overensstemmelse med dine værdier.

Kompetencer – handler om at tilegne dig de færdigheder og styrke de evner, som giver dig handlekraft og selvtillid til at møde dine udfordringer.

 

Værktøjerne i Lifesense er beskrevet i fire bøger forfattet af Hans Erik Foldberg. Bøgerne udgør en væsentlig del af kursusmaterialet. Sammen med vores onlinekursus i Lifesense, kan du arbejde med at udvikle dig på egen hånd.

Her kan du læse mere om bøgerne om Lifesense.

På vores kurser møder du samtidig en aktiv vekslen mellem oplæg, konkrete øvelser og træning af situationer og mentale udfordringer både indendørs og i naturen. Når du oplever, erfarer og reflekterer, tilegner du dig værktøjerne i praksis, så du bliver i stand til at hente dem frem i andre situationer, lige når du får brug for dem.

Her kan du læse om vores kurser.


Foredrag/kurser

Skal vi give dine medarbejdere og kollegaer lidt at tænke over og noget at stræbe efter? Så book et sjovt og tankevækkende foredrag/kursus hos os eller i jeres virksomhed.


Events

Er du og dine medarbejdere nysgerrige, motiverede og klar til at blive udfordret? Ellers book et foredrag med os, tilmeld jer en af de spændende events, der venter lige om hjørnet – eller følg de skæve Fredagstanker på bloggen ovenfor. Så sker der noget…