Den robuste arbejdsplads

Arbejder I med socialt udsatte borgere eller børn og unge? Så ved I også at det kræver sin mand og kvinde
at bevare jordforbindelsen og ikke føle
 sig personligt ramt, når bølgerne går højt.

Foldberg kurser hjælper til at gøre jeres fællesskab robust. Her genfinder både medarbejdere og ledere personlig styrke, der giver højt selværd og arbejdsglæde.

På den robuste arbejdsplads kan I opbygge overskud til at kunne være i det svære. Her bliver I ikke slået omkuld med stress af dagligdagens talrige forstyrrelser, skift og forandringer, travlhed og af at holde mange skæve bolde i luften. I kan derimod glæde jer over trivsel, mod til nytænkning, en
høj grad af ansvar og selvledelse, tillid, kollegernes opbakning, og det boner ud med få sygedage og en høj grad af loyalitet.

Foldberg Kurser hjælper jer med at opbygge overskud til at være i det svære med viden og værktøjer fra Lifesense med udgangspunkt i, at en sund og robust kultur på arbejdspladsen er kendetegnet af:

ANSVAR
Vi ved, hvem der gør hvad. Uanset, om borgerne har ord for det eller ej, så føler de sig bedre tilpas og mere trygge blandt stærke og kompetente med- arbejdere.

TYDELIGHED
Vi ved, hvad der skal ske, hvornår og hvordan.

MENING
Vi ved, hvorfor det skal ske, og vi kan se vores rolle i det.

KOMPETENCER
Vi ved, at vi kan det, vi skal.

KOMMUNIKATION
Vi kan og vil forstå hinanden.


Virksomhedskurser og forløb

Virksomhedskurser og forløb

Har I svært ved at nå fælles fodslag mellem ledelse og medarbejdere om, hvad et godt arbejdsklima er? Kniber det med at finde et fælles sprog for de mål, I forfølger? Er der svære emner, som I viger udenom? Mennesker, der besidder mental smidighed, styrke og kapacitet, skaber vækst. Derfor hjælper vi virksomheder med at udvikle både ledere og medarbejdere, der har vedholdenhed, passion og mod til at nå de mål, I sætter jer.

Der er talrige gode grunde til at arbejde med trivsel, kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen. Virksomhedens bundlinje er den helt centrale! Trives og kommunikerer medarbejdere og ledere godt sammen, præsterer virksomheden også godt. Helt enkelt.

På Foldbergs virksomhedskurser hjælper vi med at udvikle jeres medarbejdere og lederes mentale styrke, smidighed og kapacitet. Det får I gennem ny viden, træning, fælles øvelser og udfordringer. Jeres fælles erfaringer fra kurset sætter jer i stand til at bringe de menneskelige ressourcer i spil og dermed udvikle virksomheden.

Vi tilrettelægger et kursusforløb i tæt samarbejde med jer for at ramme præcis det, som I ønsker at udvikle. Grundlæggende for alle vores virksomhedskurser er, at de bidrager til trivsel, bedre samarbejde og kommunikation og reducerer stress hos dem, vi arbejder med.

Jeres formål med et virksomhedskursus kan være, at:
• Se forskellighed som en styrke for teamet og virksomheden
• Skabe en god kommunikation – klar, præcis og ind til kernen
• Give plads til talenterne og udløse deres potentiale
• Styrke jeres mod til at håndtere vanskelige situationer
• Blive en fælles oplevelse rigere og styrke jeres sammenhold

Vi kalder det ’Lifesense til virksomheder’.
Læs mere om Lifesense her.


Blæs kulturen igennem

Oplever I mange forandringer i jeres organisation? Har I mistet kolleger efter en afskedigelsesrunde? Savner I mentalt overskud til dem, der har det lidt svært? Ligesom vores personlige motivation kan forsvinde, kan også hele arbejdspladsers gejst dykke, og der kan opstå en stemning af modløshed, uro, frustration eller vrede.

I sådan en situation kan det være svært at finde en farbar vej til arbejdsglæde. Kulturen kan blive ’destruktiv’ i stedet for konstruktiv. Det går ikke alene ud over jer selv, det kan også ramme de mennesker, som har brug for jeres faglige og menneskelige overskud – selvom I er professionelle.
Foldberg Kurser hjælper jer med at tage hul på det, som knager, så I kan blæse kulturen på arbejdspladsen godt igennem og starte på en frisk.

En sund og robust kultur på arbejdspladsen er kendetegnet af:

TYDELIGHED
Vi ved, hvad der skal ske, hvornår og hvordan.

MENING
Vi ved, hvorfor det skal ske, og vi kan se vores rolle i det.

KOMPETENCER
Vi ved, at vi kan det, vi skal.

KOMMUNIKATION
Vi kan og vil forstå hinanden.

ANSVAR
Vi ved, hvem der gør hvad.


Personprofil med e-stimate

Personprofil med e-stimate

Lyst til at blive klogere på dig selv og din adfærd? Vil du arbejde målrettet med rekruttering af medarbejdere – og få nogle enkle værktøjer til at sætte det stærkeste hold? Så lad os teste jer og få et hudløst ærligt overblik med e-stimate.

Hos Foldberg er vi akkrediteret i at bruge personlighedstests fra firmaet e-stimate. Profilerne er et stærkt redskab, når virksomheden ønsker at:
• rekruttere en ny leder eller nøglemedarbejder
• afdække et teams profiler for at udvikle samarbejdet
• coache og udvikle medarbejdere og ledere
• arbejde med at udløse potentialet i jeres talenter
• som afsæt for coaching

Profiler du kan bruge i praksis
Hos Foldberg har vi valgt at benytte e-stimate test, fordi metoden har et solidt teoretisk afsæt. Profiler og test er valide, pålidelige og præcise, og de bliver konstant udviklet på baggrund af resultater fra ny forskning på området. Samtidig er profilerne nemme at forstå og bruge i praksis. Det er af stor værdi for de virksomheder, som vi hjælper.

Bedste test-leverandør i Danmark
Systemet e-stimate blev både i 2015, 2016 og 2017 kåret som Danmarks bedste testleverandør. Personlighedstest fra e-stimate er udviklet med afsæt i skandinavisk virksomhedskultur. Det betyder, at de er tilpasset det danske marked.
Læs mere om e-stimate her e-stimate.dk


Virksomhedskurser

Har din virksomhed en sund kultur, der får det optimale ud af teamet? Er I bevidste om hinandens styrker og svagheder? Står I stærkt sammen når der er modvind? I mere end 15 år har vi gennemført kurser for private- og offentlige virksomheder. Samlet personalegrupper og givet dem et fælles løft, der gør det meget sjovere at møde hverdagens udfordringer. Det kan vi også gøre for jer.