Arbejder I med socialt udsatte borgere eller børn og unge? Så ved I også at det kræver sin mand og kvinde
at bevare jordforbindelsen og ikke føle
 sig personligt ramt, når bølgerne går højt.

Foldberg kurser hjælper til at gøre jeres fællesskab robust. Her genfinder både medarbejdere og ledere personlig styrke, der giver højt selværd og arbejdsglæde.

På den robuste arbejdsplads kan I opbygge overskud til at kunne være i det svære. Her bliver I ikke slået omkuld med stress af dagligdagens talrige forstyrrelser, skift og forandringer, travlhed og af at holde mange skæve bolde i luften. I kan derimod glæde jer over trivsel, mod til nytænkning, en
høj grad af ansvar og selvledelse, tillid, kollegernes opbakning, og det boner ud med få sygedage og en høj grad af loyalitet.

Foldberg Kurser hjælper jer med at opbygge overskud til at være i det svære med viden og værktøjer fra Lifesense med udgangspunkt i, at en sund og robust kultur på arbejdspladsen er kendetegnet af:

ANSVAR
Vi ved, hvem der gør hvad. Uanset, om borgerne har ord for det eller ej, så føler de sig bedre tilpas og mere trygge blandt stærke og kompetente med- arbejdere.

TYDELIGHED
Vi ved, hvad der skal ske, hvornår og hvordan.

MENING
Vi ved, hvorfor det skal ske, og vi kan se vores rolle i det.

KOMPETENCER
Vi ved, at vi kan det, vi skal.

KOMMUNIKATION
Vi kan og vil forstå hinanden.