Kender du til det, at gå i forsvarsposition, fordi du føler dig betvivlet eller anklaget af dine omgivelser? Du prøver ihærdigt at forklare dig i situationen, da de bliver ved med at kommentere på dine svar og holdninger. Det kan være frustrerende at føle sig nødsaget til, at skulle blive ved med at forsvare sig – Men har du tænkt på, om du selv kunne være årsag til, at det forholder sig således?

Hvis du har følelsen af, at skulle forsvare dig hele tiden, bruger du en masse unødvendig energi herpå. Du har måske en følelse af, at blive ”stukket” til, hver gang dine omgivelser ytrer en holdning. Føler du dig tilstrækkelig frustreret af den manglende forståelse fra dine omgivelser, kan man tænke, at det i perioder er lettere at undgå de personer, der er med til at sætte gang i forsvarsmekanismen. I værste fald kan det resultere i, at man trækker sig væk, og dermed selv får ødelagt bekendtskaberne. Det var jo ikke meningen.

Sandheden er den, at du slet ikke behøver at forsvare dig. Men det er ikke den oplevelse, du sidder med, når du blot vil have ro fra dine omgivelser og have deres forståelse for dine valg.

Hvis du vil undgå, at have følelsen af, at du konstant skal forsvare dig, er du først og fremmest nødt til at være afklaret. Afklaret i den situation du står i.

Interessant er det, at når du er afklaret i den givne situation, så får du ingen kommentarer med på vejen og således slipper du for at skulle forsvare dig. Hvorimod, du ved at forsvare dig og prøve at argumentere for dine valg, faktisk viser at du netop ikke er afklaret. Du kommer til at virke som om du higer efter en accept. Det vil smitte af på dine omgivelser, og så er det først, de bliver ved med at komme med de betvivlende kommentarer.

Når du er afklaret, har du ikke behovet for, at forklare hvorfor, du netop gør som du gør.

Det man er afklaret i, er der ingen, der forsøger at omvende en i. Men når omgivelserne kan mærke, at du ikke er afklaret, vil de forsøge at stikke til dig og det kan endvidere medføre du kommer til at tvivle på dig selv og de valg du tager. Skal de virkelig have lov til det?