Hun vil styrke børnene ved at gøre forældrene stærkere

På Foldberg Kursers PULS-Uddannelse skal kursisterne arbejde med et projekt, hvor de som ambassadører for programmet Lifesense formidler værktøjerne til gavn for andre. En af deltagerne er Lotte Mose, som er socialpædagog og til daglig arbejder med udsatte familier og børn fra Holstebro Kommune.

På PULS-Uddannelsen har hun i efteråret 2017 for Foldberg Kurser og i samarbejde med Thise Friskole lagt grundstenene til, at vi kan udvikle et nyt kursustilbud ”Stærke forældre – stærke børn”. Formålet med kurset er at styrke forældrene i deres rolle, så de er mindre usikre, når det er knap så idyllisk at være forældre. De situationer kender vi vist alle!

Gør forældrene bedre funderede

Omdrejningspunktet for kurset for forældrene er at dykke ned i Lifesense værktøjskassen og give dem et nyt syn på, hvad de kan gøre, når de er pressede:
– Kurset skal gøre forældrene bedre funderede til at løfte deres biologiske kerneopgave: At opdrage deres børn og gøre dem parat til at møde livets udfordringer. Ved at gøre forældrene stærke, gør vi børnene stærke. Det er der behov for i et samfund, hvor flere og flere børn og unge mistrives og får ’diagnose’ stempler i panden, bliver stressede osv., fortæller Lotte Mose.

Kurset udvikles i samarbejde med Thise Friskole, hvor en flok modige og engagerede forældre meldte sig til et kursus over fire aftener i efteråret. I løbet af vinteren skal vi i gang med evaluering af kurset. Er du interesseret i “Stærke forældre – stærke børn”-konceptet, så kontakt Lise eller Kristina.

Læs mere om baggrunden for ”Stærke forældre – stærke børn” på Hans Eriks blog

Lader sig ikke overrumple

Om sit personlige udbytte af at følge Foldberg Kursers PULS-uddannelse fortæller Lotte Mose:
– Jeg har fået et perspektiv på, hvad jeg er sammensat af som menneske, og jeg kender mine egne reaktioner. Det betyder, at jeg i min egen hverdag med tvangsanbragte børn og deres familier, formår at blive ’hjemme hos mig selv’ i stedet for at lade mig overrumple af deres – helt naturligt – meget voldsomme følelser og problemer. Jeg kan bevare roen og ved, at det ikke er mig som person, de reagerer overfor.

– Jeg har været på rigtig mange kurser og uddannelser, men jeg er dybt imponeret over den empati og dybde, som Hans Erik Foldberg besidder, og hvordan han forstår at rykke mig og mine medkursister. Mange flere kunne have gavn af at få sådan et fundament, som PULS-uddannelsen har givet mig, slutter Lotte Mose.

Om PULS

PULS står for Personlig Udvikling Lifesense og Samarbejde.

Uddannelsen løber over 18 måneder og henvender sig til forskellige faggrupper, der i deres arbejde har til opgave at støtte andre til personlig udvikling. Det kan være HR-medarbejderen, arbejdsmiljø- og trivselskonsulenter, socialrådgivere mm. På uddannelsen lærer de at tanke overskud op, så de kan støtte og skubbe på udviklingen hos de mennesker, som de arbejder med i hverdagen. Et nyt hold starter i februar 2019.

Læs mere om PULS-uddannelsen her


PULS uddannelse

Arbejder du med mennesker, der har behov for din støtte og sparring? Oplever du, at samarbejdet med andre, kan være en prøvelse? Får du ofte følelsen af, at de svære samtaler tærer på dit overskud? Så er PULS-Uddannelsen noget for dig.

PULS-uddannelsen
– lærer dig at tanke overskud op til både at være noget for dine kolleger, patienter, brugere og – ikke mindst – dig selv! Derfor kan du bruge PULS-Uddannelsen både i dit professionelle virke og til personlig udvikling. PULS står for Personlig Udvikling, Lifesense og Samarbejde.
Konstruktivt samarbejde: Uanset dit formål garanterer vi, at både din arbejdsplads og du selv vil opleve værdi af uddannelsen. Du bliver i stand til at facilitere konstruktive processer og samarbejde på din arbejdsplads, så I sammen kan skabe trivsel og effektivitet. Det er vigtigt at kende dig selv for at kunne møde andre.

Du uddannes til at møde mennesker på lige fod. Give dem enkle og konkrete redskaber fra Lifesense. Facilitere medansvar og selvstændighed. Spotte et teams kommunikative udfordringer. Formidle værktøjer som fremmer trivsel og samarbejde. Forebygge stress og at forvandle konflikt til engagement og ejerskab.

“Coping”
Du lærer at overkomme og beherske reaktioner på hårdt psykisk pres både hos dig selv og de mennesker, du arbejder med.
Coaching: Vi følger din udvikling tæt, og mellem kursusdagene får du personlig coaching, så du kan være sikker på at få indarbejdet din nye viden i din hverdag.

Undervisningsform
Der er i gennemsnit en samling om måneden. Hertil kommer selvstudier og refleksion mellem undervisningsdagene. Uddannelsen bygger på enkle og konkrete redskaber i Lifesense.
Her kan du læse mere om, hvad Lifesense er.

Arbejdspladsens udbytte
Du arbejder undervejs på et projekt, hvor du skal håndtere stoffet og omsætte det til praksis. Det betyder, at uddannelsen både giver dig og din arbejdsplads værdi lige fra starten.
Læs om Lotte Moses personlige erfaringer som PULS-kursist

Målgruppe
PULS-uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med mennesker, f.eks. i virksomheder, sundhedsvæsenet, psykiatrien, institutioner, på uddannelsessteder, som HR-, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljøansvarlig, leder, socialrådgiver, trivselskonsulent, jobkonsulent, teamchef, behandler osv.

Alle organisationer har brug for personer til at facilitere de gode processer, der skaber effektivitet og trivsel.
Varighed: Kurset løber over 18 mdr. fordelt på 13 mødegange – i alt ca. 130 undervisningstimer – og selvstudie mellem samlingerne.

Pris
49.900 kr. eksklusiv moms.
Prisen er inklusiv forplejning, materialer, enkelte overnatninger og coaching mellem mødedagene.
Hvis virksomheden ikke kan eller vil betale din uddannelse af sit kursusbudget, kan bruttolønsordningen være en alternativ måde at finansiere dit lederkursus eller PULS-uddannelse hos Foldberg Kurser på.
Læs om bruttolønsordningen her.

Kursusstart
Ring og hør nærmere.


Ledercoaching

Har du brug for at se din virksomhed lidt fra oven? Har du samarbejds-problemer? Er du på vej ud i stress? Sidder du fast i dit liv? Knager det i parforholdet? Gruer du for en svær samtale? Alt sammen spiller ind på din performance og kræver at du tager hånd om det.

Både privat og arbejdsmæssigt er personlig coaching et fremragende redskab til at få øje på nye vinkler på dine udfordringer og ønsker. Gennem en professionel dialog, bl.a. med åbne hv-spørgsmål, hjælper vi dig til at gøre dine udfordringer konkrete og få muligheder omsat til praksis, så du kommer videre og når i mål.

Sådan foregår coaching
En samtale tager den tid det kræver – dog oftest en time, og er der brug for flere samtaler aftaler vi det. Samtalerne foregår hvor du ønsker det.

Pris
kr. 820,00 excl. moms/time


Lederkurser

Hvorfor løber jeg ind i de samme problemer med medarbejderne hele tiden? Egner jeg mig i det hele taget som leder? Hvor blev alt det sjove arbejde af? Hvordan skal jeg overhovedet få tid til at gå på kursus?

Foldberg holder lederkurser for dig, der har modet og er parat til at lægge et arbejde i at udvikle dit fundament, dine kompetencer, din kommunikation og din effektivitet som leder – og som menneske. Og ja, du har tid til at gå på Foldbergs lederkursus. Du frigør nemlig tid og får overblik, når du træner dit nærvær og bliver bevidst om dine egne og virksomhedens værdier.

Slowfood for ledere
Vi kalder det ’slowfood’ for ledere, fordi reel forandring ikke er noget, du fikser henover et weekend-kursus. Til gengæld garanterer vi, at din nye viden, redskaber og indsigt er solidt forankret, og at både du og din virksomhed har opnået større trivsel og effektivitet efter forløbet.

Du får viden og træning, der gør dig afklaret og parat til at handle
• Hvorfor siger du ja, når du skulle have sagt nej? Få styr på dine prioriteter.
• Kom op i helikopteren, nyd udsigten og træf bevidste valg for din virksomhed.
• Bliv klar i spyttet i din kommunikation og sæt retning for medarbejderne.
• Når du fremmer trivsel og samarbejde, giver det sorte tal på bundlinjen.
• Få indblik i dig selv som leder og flyt dig til en stærkere udgave af dig selv.

Vi kalder det ’Lifesense til ledere’. Læs mere om Lifesense her.

Du opbygger et godt netværk
Du lærer dine medkursister godt at kende undervejs. Derfor får du samtidig en enestående chance for at etablere netværk, som du kan trække på som leder og person længe efter kurset.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Det foregår både som mentale og praktiske øvelser, hvor fysikken bliver inddraget. Vi stiller dog ikke krav til dit helbred og kondital.

Coaching undervejs forankrer ny viden og praksis
Undervejs på kurset følger vi dig tæt og coacher dig mellem mødedagene. På den måde får du med sikkerhed indarbejdet sunde vaner og frigjort tid til nærværende lederskab – og til dig selv.
Vores tidligere kursister fremhæver, at coachingen har stor værdi i forhold til at indarbejde de nye redskaber og viden i hverdagens praksis.

Varighed
Foldberg Lederkurser løber over 10 mødegange på et år med tre overnatninger. Det svarer til i alt ca. 80 undervisningstimer.
Der er plads til max. 15 deltagere på hvert hold. Vi prioriter højt, at der er tid til hver enkelt deltager – både på kursusdagene og mellem forløbene. Vi sikrer dermed, at teoretisk viden bliver omsat til praktiske færdigheder, som skaber varige resultater hos den enkelte.

Pris
44.900 kr. eksklusiv moms.
Prisen er inklusiv coaching mellem mødedagene, forplejning, materialer og tre overnatninger.

Hvis virksomheden ikke kan eller vil betale din uddannelse af sit kursusbudget, kan bruttolønsordningen være en alternativ måde at finansiere dit lederkursus eller PULS-uddannelse hos Foldberg Kurser på.
Læs om bruttolønsordningen her.


Leadership

Får du det maksimale ud af dit team? Har du overblik og mentalt overskud til at være den leder du drømte om? Er du ofte træt og udbrændt når du kommer hjem? Så tilmeld dig Foldberg Leadership og glæd dig til at få kontrollen tilbage, både privat og på jobbet. I mere end 15 år har vi udviklet offentlige og private ledere. Givet dem selvindsigt, retning og motivation til at være visionære, ambitiøse og passionerede.

Det siger lederne

“De fleste kurser i ledelsesstrategi handler om, hvordan du kigger ud og ikke, hvordan du kigger ind. De har ikke fokus på, hvordan du får indsigt. Men det har Foldberg. De har fokus på dig som individ – hvor står du personligt og set i forhold til den rolle, du har som leder?”

Chanette Nyrup Oksborg
Senior Vice Precident, Global Operation
DEIF A/S

“- Jeg har en mastergrad i ledelse, så jeg vidste i forvejen en hel del om både forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, forretningsledelse etc. Jeg tog på lederkursus hos Foldberg, fordi jeg havde brug for at udvikle mig personligt som leder – hæve mig selv op.”

Thomas Heilskov
Erhvervsdirektør
Salling Bank, Skive

“Jeg får uddeligeret meget mere og hævet mig op i helikopteren, som er så vigtig i min funktion som økonomichef. Vores firma har været i en kæmpe forandringsproces, som har haft stor gavn af den indsigt og “værktøjskasse” man opnår når man går igennem et lederkursus hos Foldberg og det gør at jeg som leder i dag står enormt stærk.”

Birgitte Svenningsen
Økonomichef
NCC, Jakobsen & Blindkilde